MENU

***Note : This content is only available in Bahasa Melayu

 

Bil

Nama Enakmen

1.

Enakman Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan 1995 - termasuk pindaan 2001

2.

Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan 1995 -

Peraturan-peraturan hiburan dan tempat-tempat hiburan (Selangor) 1996

3.

Enakmen Mengawal Lembu - Kerbau 1971

4.

Enakmen Kawasan Larangan Bagi Lembu - Kerbau 2001

(Majlis Perbandaran Kuala Selangor)

5.  Enakmen Kebebasan Maklumat (Negeri Selangor) 2011
Last Updated: Thursday, 8 December 2022 - 9:27am