MENU

3. JABATAN LANDSKAP

 

a) Bahagian Landskap

  • Memproses permohonan kelulusan Pelan Landskap dari Pemaju projek-projek pembangunan
  • Mengenalpasti kawasan tarikan pelancong dalam daerah dan merancang serta mempastikan keindahan dan kebersihan maksima
  • Merancang dan mepastikan program pengindahan bandar kawasan Majlis menjurus ke arah bandar Dalam Taman    
  • Mengkaji, memelihara dan meningkatkan mutu produk-produk pelancongan dalam daerah bagi meningkatkan bilangan pelancong dan seterusnya meningkatkan ekonomi penduduk tempatan

b) Bahagian Penyelenggaraan

  • Merancang, melaksana dan menyelenggara projek-projek seni taman Majlis dan menyelia tapak semaian sebagai sumber utama tanaman landskap daerah
Last Updated: Friday, 12 August 2022 - 10:35am