MENU
image Jabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran image Unit Perundangan
image Jabatan Perancangan Pembangunan image Unit Teknologi Maklumat
image Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta image Jabatan Penguatkuasa 
image Jabatan Perbendaharaan image Jabatan Pelesenan
image Jabatan Kejuruteraan image Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
image Jabatan Kawalan Bangunan image Unit Pusat Setempat (OSC)
image Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan image Unit Audit Dalam
image Jabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

 

BIL

JABATAN / BAHAGIAN / UNIT

BULAN

%

PIAGAM PELANGGAN

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

1.

PENYELENGGARAAN SISTEM / KOMPUTER

Menyelesaikan  semua aduan minor untuk penyelenggaraan sistem  dan kerosakan komputer dalam tempoh  3 hari bekerja.

 

                   

 

 

 

                   

 

2.

PENGURUSAN BACK UP DATA BAGI SERVER APLIKASI EPBT

Menjalankan proses back up data bagi server ePBT secara berkala mengikut tempoh harian dan bulanan.

 

                   

 

 

 

 

                   

 

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 27 Januari 2023 - 8:10am