MENU
image Jabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran image Unit Perundangan
image Jabatan Perancangan Pembangunan image Unit Teknologi Maklumat
image Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta image Jabatan Penguatkuasa
image Jabatan Perbendaharaan image Jabatan Pelesenan
image Jabatan Kejuruteraan image Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
image Jabatan Kawalan Bangunan image Unit Pusat Setempat (OSC)
image Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan image Unit Audit Dalam
image Jabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

 

BIL

JABATAN / BAHAGIAN / UNIT

BULAN

 

PIAGAM PELANGGAN

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

%

PERANCANGAN PEMBANGUNAN

1.

PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

Mengesahkan Pelan Kebenaran Merancang dalam tempoh 7 hari dari tarikh pelan dan dokumen diterima daripada pemohon (PSP).

1/3

2/3

0/4

2/2

0/2

4/4

0/1 0/3

1/2

 

     

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

 

   

2.

PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG (PERUBAHAN MATERIAL KEGUNAAN BANGUNAN - TASKA / TADIKA )

Mengesahkan pelan Kebenaran Merancang dalam tempoh 60 hari dari tarikh penerimaan permohonan.

-

-

-

-

-

-

- 0/1

-

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

- -

-

 

 

 

3.

PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG (PERUBAHAN MATERIAL KEGUNAAN BANGUNAN - HOTEL BAJET)

 

  1. Menyampaikan keputusan mesyuarat dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh terima permohonan yang lengkap.

 

  1. Mengesahkan pelan Kebenaran Merancang dalam tempoh 20 hari bekerja dari tarikh pelan yang telah dipinda dan mematuhi syarat diterima dari OSC.

-

-

-

-

-

-

- -

-

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

- -

-

 

 

 

4.

PERMOHONAN NAMA TAMAN, JALAN, NOMBOR BANGUNAN DAN ALAMAT

(BAGI KAWASAN PEMBANGUNAN BARU)

 

Mengesahkan pelan Nama Taman, Jalan dan Nombor Bangunan dalam tempoh 20 hari bekerja dari tarikh pelan yang telah dipinda dan mematuhi syarat diterima dari pemohon.

-

2/2

1/1

0/1

-

0/1

-

0/2

0/1

 

 

 

 

-

100%

100%

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 8 Disember 2022 - 9:27am