MENU

Garis Panduan Mengemukakan Pelan Skim Perumahan/ Perusahaan/ Pendidikan/ Perniagaan dan yang Berkaitan Dengannya

 1. Borang dan dokumen yang diperlukan:
  • Borang A dan Borang Permohonan yang Lengkap dikemukakan
  • 3 Salinan suratan hakmilik/ Salinan surat perjanjian jual-beli
  • 3 Salinan cukai pintu (terbaru)
  • 3 Salinan cukai tanah (terbaru)
  • 9 Set pelan (temasuk 1 set linen)
   • 1 set linen dan 1 set kertas diwarnakan keseluruhannya
   • 1 set kertas diwarnakan keseluruhannya
  • 7 set kertas diwarnakan pada pelan lokasi dan pelan tapak
  • 3 set pelan pra-hitungan yang disahkan oleh JPBD
  • 3 salinan Pelan Pertapakan yang disahkan oleh JPBD
  • 3 salinan surat kelulusan tukar syarat tanak dan kelulusan pelan tatatur daripada Pentadbir Tanah Daerah Kuala Selangor
  • 3 salinan surat kelulusan percantuman lot daripada Pentadbir Tanah Daerah Kuala Selangor
  • 3 salinan Resit Premium Tanah
  • Borang Kiraan Bayaran Proses pelan
  • 1 set Pelan struktur dan kiraan
  • Nama, alamat, tandatangan dan nombor telefon Arkitek/Jurutera serta cop rasmi
  • Cop memperakui terima tanggungjawaab dan nomborpendaftaran
  • Nama, alamat, tandatangan dan nombor telefon pemilik dan pemaju
  • Tajuk projek hendaklah dilengkapkan dengan perkara-perkaraa berikut:
   • Jenis bangunan
   • Kegunaan bangunan
   • Bilangan tingkat, unit dan blok
   • Kemudahan-kemudahan lain berkaitan seperti No. lot, nama jalan, pekan, mukim dll.
   • Nyatakan jenis rumah mengikut lukisan pelan yang ditunjukkan
 2. Pelan Kunci (key plan)
 3. Pelan Lokasi - dilengkap dengan:
  • Arah utara
  • Skala
  • Jalan ke tapak nama-nama jalan berhampiran/jalan utama
  • Nombor Lot
  • Pelan lokasi bagi skim pembangunan hendaklah mengikut pelan pertapakan yang diluluskan oleh JPBD
 4. Pelan Tapak - dilengkap dengan:
  • Arah Utara
  • Skala
  • Nama-nama jalan masuk ke tapak
  • Lot-lot berhampiran
  • Ukuran
  • Lebar jalan, lorong belakang dan lorong tepi
  • Jarak bangunan dari sempadan jalan/lorong belakang/ tepi
  • Arah saliran air permukaan
  • Arah saliran kumbahan
  • Jarak sistem rawatan najis dari sempadan hadapan (minima 6100mm)
  • Kedudukan kebuk sampah/grease trap/ oil intercepter
  • Lebar Driveway beserta M.S Grating:
   • Rumah teres : 4600 mm maksima
   • Rumah sesebuah : 6100 mm maksima
   • Rumah berkembar : 6100 mm maksima
   • Kilang : 9100 mm maksima
  • Kedudukan pagar/ pintu pagar
 5. Untuk perniagaan, perdagangan, perusahaan dan rumah pangsa:
  • Pengaliran lalulintas (traffic flow)
  • Nyatakan tempat letak kereta dan kiraan
  • Plot ratio kecuali rumah pangsa
  • Luas bangunan - kecuali rumah pangsa
 6. Pelan Lantai dilengkapkan dengan:
  • Skala - min 1:100
  • Ukuran lot
  • Jarak bangunan dari sempadan
  • Garisan cucur atap dari sempadan - 2300mm daripada sempadan
  • Arah saliran air permukaan
  • Arah saliran air kumbahan
  • Saiz kebuk sampah
  • Lurang
  • Floor trap
  • Gully trap
  • Oil interceptor
  • Inspection chamber
  • Jarak tangki najis dari sempadan - 6100mm
  • Pagar/ pintu pagar
  • Tembok penahan - jika ada
  • Kemasan lantai - untuk dapur, tandas gunakan jubin
  • Untuk rumah kediaman sahaja - kemasan dinding dapur dan tandas gunakan jubin tinggi 1500mm minima
  • Saiz anak tangga dan pelantar:
   • Tred minima 255 mm lebar
   • Riser maksima 180 mm tinggi
  • Nama dan kegunaan bilik/ruang
  • Ukuran bilik/ruang (utility lebar 2.00mm, luas 6.50mp minima
  • Tebal dinding:
   • Dinding pemisah minima 100mm hendaklah daripada jenis "clay brick" dinaikkan 230mm melebihi paras bumbung (non load bearing wall)
   • Dinding sekat 100mm minima
  • Kebuk sampah/tempat sampah berpusat
  • Untuk rumah kediaman sahaja - driveway 460mm maksima beserta kekisi 600 mm X 450mm minima
  • Dry Yard bagi rumah pangsa hendaklah terlindung daripada pandangan luar
  • Sediakan ampaian kain di ruang dry yard bagi rumah pangsa
  • Pemasangan sanitari:
   • Wash basin/sink
   • W.C
   • Long Bath
   • Urinal
   • Setiap bilik tandas (W.C) adakan floor trap
   • Kolah
   • Shower
 7. Pelan tampak pandangan hadapan, belakang dan sisi - dilengkapkan dengan:
  • Saiz dan kedudukan vent pipe
  • Jenis dan waarna/kecerunan bumbung
  • Lain-lain -nyatakan
 8. Pelan keratan membujur dan melintang - dilengkapkan dengan:
  • Tinggi bangunan/tingkat - 3100mm minima
  • Kemasan dinding
  • Saiz pagar/pintu pagar
  • Tebal dinding dan jenis
  • Pembinaan kerangka bumbung
  • Tinggi tangga dan saiz
  • Jarak bangunan daripada sempadan hadapan/ sisi dan belakang
  • Jarak cucur atap daripada sempadan
 9. Pelan perincian berikut dikehendaki:
  • Driveway beserta longkang dan kekisi besi
  • Inspection chamber
  • Kebuk sampah/tempat pembuangan sampah berpusat (kemasan dalaman dari jenis jubin)
  • Diagramatic sanitary layout
  • Diagramatic plumbing layout
  • Jadual spesifikasi untuk:
   • Saiz/jenis tingkap, pintu dan bukaan yang lain
   • Nama dan luas bilik ruang
   • Peratus pengudaraan dan pencahayaan
   • Kediaman/kilang dan perdagangan: 15%
   • Hospital: 22.5%
   • Sekolah: 30%
  • Pelan papan tanda projek - nyatakan no. rujukan MDKS di rungan bawah di papan tanda
 10. Keperluan khas untuk kilang, sekolah, perdagangan dan yang berkaitan
  • Lantai dan dinding untuk tandas, kantin dan dapur hendaklah dari jubin - tinggi 230mm
  • Bilik sembahyang lelaki dan perempuan yang dilengkapi dengan tempat mengambil wuduk berasingan dan sebuah tandas cangkung setiap surau - sekiranya jauh dari tandas
  • Nisbah tandas jenis cangkung dan duduk ialah 1:1
  • Nisbah tandas duduk, cangkung dan tandas orang cacat ialah 2:1 - untuk komplek membeli-belah, gerai, tempat-tempat awam dan lain-lain yang berkaitan
  • Adakan kemudahan orang kurang upaya seperti "ramp up"
  • Paip air hendaklah diadakan disetiap bilik tandas
 11. Untuk kilang, perusahaan, perdagangan dan rumah pangsa
  • Kiraan "plinth area" - kecuali rumah pangsa
  • Kiraan "Plot Ratio" - kecuali rumah pangsa
  • Kiraan tempat letak kereta
  • Kiraan keluasan lantai - built up area
 12. Sistem Sanitari Bangunan
  • Paip UPVC Kelas D digunakan untuk system paip kebersihan dalam bangunan:
   • 3 tingkat : 100mm dia UPVC
   • Melebihi 4 tingkat : 150mm dia UPVC
  • Saiz branch pipe hendaklah mengikut:
   • 8 pepasangan : 75 mm
   • Melebihi 8 pepasangan : 100 mm
  • Water closet (W.C)/ squatting water closet (SWC) hendaklah disambung terus (single line) ke paip kebersihan dan berada 152 mm dari lantai (squatting level)
  • Saiz paip kebersihan untuk urinal bowl/ stall atau bersama water closet hendaklah 75 mm diameter. Jenis UPVC dan berada 0.6m dari aras lantai bowl
  • Wash basin (WB)/ basin (B) / hendaklah dipasang bottle trap dan floor trap (FT) bersaiz 50mm diameter. UPVC dan gully trap (GT) bersaiz 100mm diameter. UPVC dan saiz WB/B/S - 40mm diameter
  • Grease trap (GT) hendaklah bersaiz 100 mm diameter. UPVC serta dinyatakan lokasi dan kemukakan pelan perinciannya
  • Saiz paip bagi Anti Saifan Pipe (ASP) ialah:
   • 3 tingkat :  50mm dia UPVC
   • Melebihi 4 tingkat : 75mm dia UPVC
  • Saiz dari najis/system rawatan najis ke "roadside drain" ialah 100mm.
   Wire Bowl (WB) ke roof level (RL) tingginya minima 450mm dari aras bunbung
   Sila rujuk Jabatan Perkhidmatan Pembentungan untuk sokongan kelulusan:
   • Sistem rawatan najis
   • Sistem retikulasi pembentungan
 13. Lain-lain keperluan
  • Kemukakan surat dan pelan kelulusan daripada Jabatan Bomba Shah Alam
  • Kemukakan surat akuan penerimaan/surat kelulusan daripada Jabatan Perkhidmatan Pembentungan
  • Kemukakan pelan "Diagrammatic Plumbing Layout" yang lengkap untuk ulasan JBA
  • Tinggi pagar tidak lebih 1500mm dengan 40% bukaan (900mm tembok dan 600 mm decorative grill)

Peringatan:

 1. Kerja-kerja pembinaan tidak boleh dimulakan sebelum permohonan diluluskan oleh MPKS. Kegagalan mematuhi arahan tersebut boleh mengakibatkan pemilik yang berkenaan dikenakan 10 kali gandaan bayaran proses pelan mengikut Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1986 Jadual Pertama Undang-undang Kecil 17
 2. Sebarang pindaan kepada pelan kelulusan hendaklah terlebih dahulu dikemukakan untuk kelulusan sebelum pindaan dilakukan
 3. Bahan-bahan binaan yang digunakan adalah yang dibenarkan
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 3 Februari 2023 - 3:43pm