MENU

Bayaran Memfail dan Memproses Kelulusan Pelan Landskap

 

 • Kategori A: Bayaran yang dikenakan ialah RM100.00 bagi setiap permohonan kelulusan
 1. Kondominium
 2. Kompleks Sukan/Taman Rekreasi
 3. Padang Golf
 4. Pembangunan bersepadu
 5. Perumahan yang melebih 300 unit
 • Kategori B: Bayaran yang dikenakan ialah RM50.00 bagi setiap permohonan kelulusan
 1. Kompleks membeli-belah
 2. Hotel
 3. Institusi perdagangan
 4. Sekolah swasta
 5. Rumah kedai yang melebihi 20 unit yang dikemukakan berasingaan
 6. Perumahan dari 100 unit hingga 300 unit
 7. Pencawang elektrik
 • Kategori C: Bayaran yang dikenakan ialah RM25.00 bagi setiap permohonan kelulusan
 1. Rumah kedai yang kurang dari 20 unit yang dikemukakan berasingan
 2. Kilang perusahaan ringan yang mempunyai keluasan tapak sehingga ½ ekar atau kurang (setiap tambahan ½ ekar berikutnya adalah dikenakan bayaran RM10.00)
 3. Bangunan Tadika/Dewan/Balai Bomba/Polis
 4. Stesyen Bas/rumah-rumah ibadah
 5. Projek perumahan yang tidak melebihi 100 unit
 • Kategori D: Bayaran yang dikenakan ialah RM15.00 bagi setiap permohonan kelulusan
 1. Pelan tambahan dan pindaan kepada kilang-kilang yang melibatkan kerja-kerja penambahan/perubahan landskap
 2. Stesyen minyak (kerja-kerja tambahan dan ubahsuai landskap bagi stesyen minyak)

Nota:

 • Mana-mana kerja lanskap yang tidak termasuk dalam jadual di atas, hendaklah dirujuk ke Bahagian Perancang Bandar, MPKS untuk mendapat kadar bayarannya.
 • Rumah persendirian tidak perlu mengemukakan pelan lanskap. Dengan itu ia tidak dikenakan bayaran memfail memproses pelan.
 • Bayaran ini telah dikuatkuasakan pada 1 April 1998 (telah diluluskan dalam Mesyuarat Majlis pada 28 Mac 1998)
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 27 Januari 2023 - 8:10am