Color
Text

Jabatan/Agensi Negeri/Persekutuan

BIL.

JABATAN

MAKLUMAT PEGAWAI

1

Perbendaharaan Negeri Selangor

Ketua Jabatan : YB Dato' Haji Haris bin Kasim, D.P.M.S., S.I.S., A.S.A., P.P.T. 
Gelaran Jawatan : Pegawai Kewangan Negeri
Alamat : Tingkat 2, 8-12, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, 40503 Shah Alam, Selangor 
Tel : 03-55447000
Fax : 03-55212533

E-mel : haris@selangor.gov.my
Laman web : https://pwn.selangor.gov.my

2

Jabatan Agama Islam Negeri Selangor (JAIS)

Ketua Jabatan : Sahibus Saadah Dato’ Haji Mohd Shahzihan Bin Ahmad, D.P.M.S., P.P.T.
Gelaran Jawatan : Pengarah
Alamat : Bangunan Sultan Idris Shah, No. 2, Persiaran Masjid, 40676 Shah Alam
Tel : 03-55143400
Fax : 03-55103368
E-mel : zihan@jais.gov.my
Laman web : https://www.jais.gov.my

 

3

Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor (JPS)

Ketua Jabatan : YBhg. Ir. Datuk Gapar Bin Asan, MIEM, P.Eng, D.P.S.M., D.S.M., B.C.M.
Gelaran Jawatan : Pengarah
Alamat : Tingkat 5, Blok Podium Selatan, Bangunan SSAAS, 40000 Shah Alam
Tel : 03-55447376
Fax : 03-55104494
E-mel : gapar@waterselangor.gov.my
Laman web : http://water.selangor.gov.my/

4

Pejabat Dato' Pengelola Diraja Kepada DYMM Sultan Selangor Darul Ehsan

Ketua Jabatan : Y.Bhg. Dato' Sawaludin Bin Md Nor, D.S.I.S., A.M.S., P.P.T., A.N.S.
Gelaran Jawatan : Dato' Pengelola Bijaya Diraja Kepada DYMM Sultan Selangor
Alamat : Istana Alam Shah, 41500 Klang
Tel : 03-33713411
Fax : 03-33716969

E-mel : sawaludin@selangor.gov.my

5 Jabatan Mufti Negeri Selangor Ketua Jabatan : Sahibus Samahah Dato’ Setia Haji Mohd Tamyes bin Abd Wahid
Gelaran Jawatan : Dato Seri Utama Diraja Mufti Selangor
Alamat : Tingkat 7 & 8, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, 40000 Shah Alam
Tel : 03-55143739
Fax : 03-55197584
Laman web : http://www.muftiselangor.gov.my/ 
 
6 Jabatan Kerja Raya Negeri Selangor (JKR)

Ketua Jabatan : YBrs. Ir. Haji Lokman Bin Haji Nasir
Gelaran Jawatan : Pengarah
Alamat : Kompleks Ibu Pejabat, JKR Negeri Selangor, Persiaran Jubli Perak Seksyen 17, 40200  Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55459800
Faks : 03-5545 2392
Email : lokman@jkr.gov.my
Laman web : http://selangor.jkr.gov.my

7 Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor (PTGS) Ketua Jabatan : Tuan Yusri Bin Zakariah, S.M.S.
Gelaran Jawatan : Pengarah
Alamat : Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, 40576 Shah Alam.
Tel : 03-55217000
Fax : 03-55102658
E-mel: yusri.zakariah@selangor.gov.my
Laman web : http://ptg.selangor.gov.my/
8 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Selangor (SPN SELANGOR)

Ketua Jabatan : Tuan Zulkifli Bin Osman, A.I.S.
Gelaran Jawatan : Setiausaha
Alamat : Tingkat 1, Bangunan Darul Ehsan, No.3, Jalan Indah, Seksyen 14, 40000 Shah Alam 
Tel : 03-55111611
Fax : 03-55101261

E-mel : zulkifliosman@selangor.gov.my
Laman web : http://spn.selangor.gov.my/

9 Jabatan Perancang Bandar dan
Desa Negeri Selangor (JBPD)
Ketua Jabatan : YBrs. TPr. Md Nazri Bin Abdullah, D.S.M.
Gelaran Jawatan : Pengarah
Alamat : Tingkat 15-18, Bangunan Darul Ehsan,
No.3, Jalan Indah, Seksyen 14, 40000 Shah Alam
Tel : 03-55116666
Fax : 03-55105051
E-mel :  pengarah@jpbdselangor.gov.my
Laman web : http://www.jpbdselangor.gov.my/
10 Jabatan Pertanian Negeri Selangor

Ketua Jabatan : Tuan Azahar Bin Ibrahim, B.S.K.
Gelaran Jawatan : Pengarah
Alamat : Tingkat  4, Bangunan Darul Ehsan, No.3, Jalan Indah, Seksyen 14, 40632 Shah Alam
Tel : 03-55189888
Fax : 03-55192452
E-mel : azahar@doa.gov.my
Laman web : http://pertanian.selangor.gov.my/

11 Jabatan Perhutanan Negeri Selangor

Ketua Jabatan : YBhg. Dato’ Ahmad Fadzil Bin Abdul Majid, D.I.M.P., P.P.T., A.M.P.
Gelaran Jawatan : Pengarah
Alamat : Tingkat 3, Bangunan SSAAS, 40503 Shah Alam
Tel : 03-55190443
Fax : 03-55102358

E-mel : fadzli@forestry.gov.my
Laman web : http://forestry.selangor.gov.my/

12 Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor (JKM)

Ketua Jabatan : YBrs. Dr. Zaitol Binti Salleh
Gelaran Jawatan : Pengarah
Alamat : Unit G6, Tingkat Bawah IDCC Shah Alam, Jalan Pahat L, 15/L, Seksyen 15 40203 Shah Alam
Tel : 03-55455598

Fax : 03-55455229
E-mel : zaitol@jkm.gov.my
Laman web : http://www.jkm.gov.my

13

Jabatan Perkhidmatan Veterinar 
Negeri Selangor

(dahulu dikenali sebagai Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri Selangor)

Ketua Jabatan : YBrs. Dr. Hassuzana binti Khalil
Gelaran Jawatan : Pengarah
Alamat  : Lot 2, Jalan Utas 15/7, 40630 Shah Alam
Tel : 03-55104742
Fax : 03-55103903 

E-mel : pengarah@dvssel.gov.my
Laman web : http://www.dvssel.gov.my/

14 Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor (JAKESS) Ketua Jabatan : YAA Tuan Mohammad Adib bin Husain
Gelaran Jawatan : Ketua Hakim Syarie Selangor
Alamat : Bangunan Kehakiman Syariah, Persiaran Masjid, 40000 Shah Alam
Tel : 03-55191291
Fax : 03-55105620
E-mel : adib@esyariah.gov.my
Laman web : http://www.jakess.gov.my/
15

Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor

Ketua Jabatan : Tuan Haji Zainor Rashid Bin Hassin, S.M.S., P.P.T.
Gelaran Jawatan : Ketua Pendakwa Syarie
Alamat : Tingkat 5, Menara Selatan, Bangunan Sultan Idris Shah, No.2, Persiaran Masjid, Bukit SUK Seksyen 5, 40000 Shah Alam
Tel : 03-55143491
Fax : 03-55104944
E-mel : kps@jpss.gov.my
Laman web : https://jpss.gov.my