Color
Text

Akta

Bil Nama Akta

1.

Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

 

Merangkumi peruntukkan berkaitan tanggungjawab pentadbiran, kewangan, kuasa PBT, peranan dan tanggungjawab keatas kemudahan awam, kesihatan, perdagangan, pengangkutan, lalu lintas, perkuburan, lesen perniagaan, nilaian harta dan alam sekitar.

2.

Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)

 

Memperuntukkan undang-undang kecil kuasa PBT berhubung tanggungjawab perancangan jalan, parit, dan bangunan dalam kawasan pentadbiran.

3.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)

 

Peranan PBT di dalam mengatur, mengawal, merancang pemajuan dan gunatanah serta bangunan dalam sekitar kawasan pentadbiran.

4.

Akta Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan 1955) (Akta A933)

 

Mengawal pembangunan, pemeliharaan pokok dan kawasan-kawasan pemajuan.

5.

Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyelenggaraan dan Pengurusan) 2007 (Akta 663)

6.

Akta Acara Kewangan 1957

7.

Arahan Perbendaharaan, Perintah Am dan Pekeliling yang berkaitan