Color
Text

Enakmen

Bil Nama Enakmen

1.

Enakman Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan 1995 - termasuk pindaan 2001

2.

Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan 1995 -

Peraturan-peraturan hiburan dan tempat-tempat hiburan (Selangor) 1996

3.

Enakmen Mengawal Lembu - Kerbau 1971

4.

Enakmen Kawasan Larangan Bagi Lembu - Kerbau 2001

(Majlis Perbandaran Kuala Selangor)

5.

Enakmen Kebebasan Maklumat (Negeri Selangor) 2011