Color
Text

PENUTUPAN SEMENTARA SALURAN PEMBAYARAN MAJLIS PERBANDARAN KUALA SELANGOR

PEMAKLUMAN

Penutupan sementara saluran pembayaran sempena penutupan akaun bagi tahun berakhir 31 Disember 2023.

#KualaSelangor
#IndahdanBersejarah
#MPKS 

PenutupanAkaun
Tarikh Akhir untuk ke Arkib