Color
Text

PROGRAM GERAN KECIL ALAM SEKITAR (GKAS) NEGERI SELANGOR : PROJEK SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN (SPAH) & KEBUN KOMUNITI

🌿💧 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐞𝐫𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐜𝐢𝐥 𝐀𝐥𝐚𝐦 𝐒𝐞𝐤𝐢𝐭𝐚𝐫 (𝐆𝐊𝐀𝐒) 𝐍𝐞𝐠𝐞𝐫𝐢 𝐒𝐞𝐥𝐚𝐧𝐠𝐨𝐫: 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤 𝐒𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐏𝐞𝐧𝐮𝐚𝐢𝐚𝐧 𝐀𝐢𝐫 𝐇𝐮𝐣𝐚𝐧 (𝐒𝐏𝐀𝐇) & 𝐊𝐞𝐛𝐮𝐧 𝐊𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐢 🌧🌱
Pengumuman berkenaan Program GKAS Negeri Selangor Tahun 2024 di bawah EXCO Kesihatan Awam dan Alam Sekitar. Pendaftaran boleh dibuat seawal 1 Jun 2024! 
Setiap permohonan yang berjaya akan menerima geran sehingga RM10,000 untuk manjalankan projek:
1. Projek 𝐒𝐏𝐀𝐇 (Sistem Penuaian Air Hujan) bagi kegunaan domestik dan pertanian kecil; ATAU 
2. 𝐊𝐞𝐛𝐮𝐧 𝐊𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐢 sebagai ruang hijau, tempat pembelajaran alam sekitar dan sumber makanan organik.
🗓 Tempoh Permohonan: 1 Jun - 30 Jun 2024
📢 Tarikh Pemakluman Keputusan: 17 Julai 2024
🏗 Tempoh Pelaksanaan Projek: 1 Ogos - 30 Oktober 2024
📄 Tarikh Penyerahan Laporan: 15 November 2024
Daftar sekarang di pautan tiny.cc/GeranKecilAlamSekitar24 dan marilah kita bersama-sama berganding bahu dalam usaha memelihara alam sekitar dan memperkasa komuniti

𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐆𝐞𝐫𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐜𝐢𝐥 𝐀𝐥𝐚𝐦 𝐒𝐞𝐤𝐢𝐭𝐚𝐫 (𝐆𝐊𝐀𝐒) 𝐍𝐞𝐠𝐞𝐫𝐢 𝐒𝐞𝐥𝐚𝐧𝐠𝐨𝐫: 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤 𝐒𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐏𝐞𝐧𝐮𝐚𝐢𝐚𝐧 𝐀𝐢𝐫 𝐇𝐮𝐣𝐚𝐧 (𝐒𝐏𝐀𝐇) & 𝐊𝐞𝐛𝐮𝐧 𝐊𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐢

 

Tarikh Akhir untuk ke Arkib