Color
Text

Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO)

Puan Wan Nurulnasuha Binti Wan Ab Aziz
Pegawai Teknologi Maklumat (F41)

Majlis Perbandaran Kuala Selangor,
Jalan Majlis,
45000 Kuala Selangor,
Selangor Darul Ehsan

03-3289 1439
03-3289 1101
nasuha [at] mpks.gov.my