Color
Text

Profil

KELULUSAN PELAN BANGUNAN (JABATAN MEMPERAKU)
Bulan / Tahun Nilai Peratus
PERMOHONAN KELULUSAN PERMIT PEMBAIKAN KECIL & PELAN SETARA
Bulan / Tahun Nilai Peratus
PEMANTAUAN PEMATUHAN SYARAT KELULUSAN
Bulan / Tahun Nilai Peratus
PERMOHONAN KELULUSAN PERMIT SEMENTARA, PELAN TAMBAHAN / UBAHSUAIAN & RUMAH SESEBUAH
Bulan / Tahun Nilai Peratus

Maklumat Asas Majlis Perbandaran Kuala Selangor

Sumber: RTD Kuala Selangor 2015

Unjuran penduduk bagi kawasan pentadbiran daerah Kuala Selangor 2010 sehingga 2025 ialah 302,219 orang.

Pegangan harta berkadar sehinggan Jun 2021 ialah sebanyak 77,050 unit pegangan

Luas kawasan MPKS adalah 119,452.46 hektar.